فید بک استاد:

سلام

نوشته اتون خوبه ... ولی بنظر دو تا چیز کم داره .... جایگاه شما کجاست .... و تز خود را نداده اید....

من بودم ایجور مینوشتم:

.............Majority of people think that this trend would have a ....our health. This essay would discuss different aspect of the view(s).

دانشجوی عزیز، لطفا فقط بعد از دریافت کامنت / فید بک از استاد، سوال یا نظر خود را در اینجا بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید