گام هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر آیلتس

در مباحث گرامری مرتبط با نگارش پیشرفته به مقوله ی nominalization بر می خوریم که در صورت استفاده صحیح از آن می توانیم سطح نگارش رسمی خود را بالاتر ببریم. به این دو جمله دقت کنید: It is really important to respect the other members’ right to vote anonymously. Voting anonymously is an important right […]

گام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

شنیداری آیلتس

در آزمون آیلتس بخش شنیداری، به احتمال زیاد با یک map / diagram مواجه خواهید شد. نقشه ها دو دسته هستند: نقشه ی حرکتی  نقشه ی ثابت به سبب اهمیت این گونه سوالات، این جلسه را اختصاص می دهیم به سوالات maps.

گام هفتم تایملاین: جلسه نهم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت چهارم / part 4 معمولا یک مونولوگ / lecture است در باره ی یک موضوع آکادمیک که معمولا در کلاس درس و توسط استاد ارایه می شود و انواع مختلفی دارد. سوالات این […]

گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر: Topics: work and study 12 Working life 13 New employment 14 Thoughts and ideas 15 Business reports 16 Customer services

گام هفتم تایملاین: جلسه هفتم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت سوم / part 3 معمولا یک دیالوگ / تری لوگ است در باره ی یک موضوع آکادمیک که معمولا در خارج از کلاس درس اتفاق می افتد و انواع مختلفی دارد. سوالات این […]

گام هفتم تایملاین: جلسه پنجم

شنیداری آیلتس

بخش اول آزمون کتبی آیلتس اختصاص دارد به مهارت شنیداری / listening و این بخش خودش دارای 4 قسمت منتوع است. قسمت دوم / part 2 معمولا یک مونولوگ است در باره ی یک موضوع زندگی روزمره و انواع مختلفی دارد. سوالات این قسمت را نیز در دو تکه می شنوید و قبل از شنیدن […]

گام هفتم تایملاین: جلسه چهارم

واژگان آیلتس

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی دو تا از مهمترین و پر کاربردترین مبحث ها در collocation است: intensifiers Verb: to make دو تا ویدیو داریم اولی در سطح متوسط و دومی در سطح پیشرفته.