گرامر آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه سوم

گرامر حال ساده و حال استمراری

جلسه 3 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه سوم
انقدر تلاش می کنم تا اسطوره هایم تبدیل به رقیبانم شوند!

مطالب، منابع، و تمرینهای این جلسه متمرکزند بر زمانهای حال ساده و حال استمراری. این دو مبحث ابتدایی ترین زمانهای انگلیسی را پوشش می دهند که در عین حال کاربردهای مهمی حتی در سطح بالای متوسط و پیشرفته دارا میباشند.

فرق این دو جمله را میدانید؟

He works for an international company active in the field of Information Technology.

He is working for an international company active in the field of Information Technology.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید