واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه یازدهم

درسهای 13 تا 15 کتاب 504 درسهای 7 و 8 کتاب وکب

جلسه 11 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه یازدهم
چه فکر کنید می‌توانید و چه فکر کنید نمی‌توانید، در هر دو صورت حق با شماست. (هنری فورد)

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید:

در این نوبت باید درسهای 13 تا 16 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست 48 تا لغت این 4 درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 7 با موضوع Travel را کار کنید و درس 8 را با موضوع History.

دو تا ویدیو مرتبط با این موضوعات برایتان انتخاب کرده ایم و یک ویدیوی عالی با روش دیکد برای یادگیری 30 تا لغت در 10 دقیقه.

تمرینهای معرفی شده را جدی بگیرید و البته وبسایت ممرایز برای تثبیت لغات را فراموش نکنید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید