واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه پنجم

درسهای 5 تا 8 کتاب 504 و درسهای 3و4 کتاب وکب

جلسه 5 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه پنجم

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی بخش واژگان است:

درس های 5 تا 8 کتاب 504 واژه

درسهای 3 و4 کتاب وکب

به همراه منابع مختلف کتاب، pdf، و ویدیو

 

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید