واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه هشتم

درسهای 9 تا 12 کتاب 504 و درسهای 5 و 6 کتاب وکب

جلسه 8 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه هشتم
برای تغییر آینده تان، از تغییر ذهنتان شروع کنید.

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید:

در این نوبت باید درسهای 9 تا 12 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست ۴۸ تا لغت این ۴ درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 5 با موضوع Student life را کار کنید و درس 6 را با موضوع effective communication.

دو تا ویدیو مرتبط با این موضوعات برایتان انتخاب کرده ایم و یک ویدیوی عالی با روش دیکد برای یادگیری ۳۰ تا لغت در ۱۰ دقیقه.

تمرینهای معرفی شده را جدی بگیرید و البته وبسایت ممرایز برای تثبیت لغات را فراموش نکنید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید