گرامر آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه نهم

گرامر حال کامل و حال کامل استمراری

جلسه 9 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه نهم
نتیجه های خوب، پاداش صبر است، و نتایج عالی پاداش تلاش!

زمان حال کامل به اتفاقی اشاره دارد که در گذشته صورت گرفته و اثرش به زمان حال رسیده:

We have recently bought a sofa for our living room.

اگر اصراری به این نداشتیم که اثرش به حال رسیده، می توانیم از گذشته ساده استفاده کنیم

We bought a sofa for our living room yesterday.

و اگر کاری که در موردش داریم صحبت می کنیم، برای مدتی طول کشیده باشد و بخصوص تا حوالی زمان حال رسیده باشد، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم:

We have been living in this area for the last 10 years.

دو تا ویدیوی منتخب یوتیوب، دو تا ویدیوی عالی و خلاصه درس استاد غفاریان، دو تا تمرین، یک کتاب اصلی برای یادگیری و تمرین، و یک تکلیف برای انجام و ارسال به استاد تا فید بک بگیرید…. همه اینها شما را به بالاترین سطح در این مبحث خواهند رساند.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید