گرامر آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه ششم

گرامر گذشته ساده و گذشته استمراری

جلسه 6 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه ششم
انقدر تلاش می کنم تا اسطوره هایم تبدیل به رقیبانم شوند!

در این جلسه گرامر به دو زمان “گذشته ی ساده” و “گذشته ی استمراری” توجه خواهیم کرد. و جملاتی مانند زیر را بررسی مینماییم:

She called her mom many times this morning.

He used to live in the suburb.

We were planning to move to your area.

I was working for an academy during those years.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید