گرامر آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه دوازدهم

گرامر گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

جلسه 12 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام یکم تایملاین: جلسه دوازدهم
ابتدا تو را نادیده میگرند، بعد به تو میخندند، بعد با تو می جنگند، و دست آخر تویی که پیروز می شوی!

در مبحث زمانهی انگلیسی ، زمان گذشته ی کامل ( ماضی بعید) و گذشته ی کامل استمراری در عین ساده بودن کمی چالش برانگیزند.

They had never been to London when they first met.

She had been studying Psychology for 3 years before she changed her field.

اولی گذشته کامل است و دومی گذشته کامل استمراری. خب سوال اینجاست که چرا به جای این پیچیدگی ها، به ترتیب از گذشته ی ساده و گذشته استمراری استفاده نمیکنیم؟ راستش رو بخواهید این اتفاق قبلا روی داده است. زبان انگلیسی به سمت ساده شدن می رود ( این یک اتفاق عمومی زبانشناختی است) و همین الان در گویش آمریکایی، اغلب موارد به جای زمانهای گذشته کامل و کامل استمراری دارند از گذشته ساده و استمراری استفاده می کنند.

سه تا ویدیو، یک آودیو، یک ایبوک، یک وبسایت خوب تمرین، و دو تا تکلیف برای ارسال به استاد، شما را در این درس خووووب می سازد.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید