گرامر آیلتس

گام چهارم تایملاین: جلسه چهارم

شکل فعل دوم

جلسه 41 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه چهارم
تنها به چیزهایی میرسی که برایش تلاش کردی، نه چیزهایی که آرزویش را داری.(جورج کلونی)

به این جمله دقت کنید. چند تا فعل در آن وجود دارد؟

Did you ask her to watch me talking to him?

اگر پاسخ شما ” یک فعل ” است ، کاملا درست گفته اید. در هر جمله فقط می توانیم یک فعل داشته باشیم و بقیه موارد احتمالی، مصدر هستند (یعنی زمان ندارند). برای تایید کافیست فعل اول (Did) را به زمان حال تبدیل کنید یعنی (Do) و خواهید دید که بقیه تغییری نخواهند کرد:

Do you ask her to watch me talking to him?

شکل مصدر تابعِ فعل / مصدرِ قبل از آن میباشد. در این درس این موضوع را بخوبی فرا خواهید گرفت.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید