واژگان آیلتس

گام چهارم تایملاین: جلسه چهاردهم

جلسه 52 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه چهاردهم

این جلسه اختصاص دارد به واژگان موضوعی از کتاب Vocabulary for IELTS

  • توصیه میکنم قبل از چک کردن مفهوم لغات، سعی کنید معنی آنها را در متن درس حدس بزنید.
  • لغاتی را که امروز یاد میگیرید ، تا دو یا سه روز در ذهن مرور کنید و سپس در جمله بکار ببندید

در این جلسه درس 03 با موضوع No man is an island را پوشش میدهیم. همینطور درس 02 با موضوع scientific discovery 

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید