آیلتس رایتینگ

گام چهارم تایملاین: جلسه هفتم

بررسی سوالات discussion در رایتینگ تسک 2

جلسه 44 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه هفتم

همانطور که می دانید، در بخش دوم نگارش آیلتس، یکی از نمونه های تاپیک هایی که ممکنه به شما داده بشود، سوالات discussion است که در قسمت حُکم / task آنها از شما اینگونه خواسته میشود :

Discuss both views and give your own opinion.

در این جلسه تمرکز روی اینگونه سوالات و تاپیک هاست.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید