آیلتس رایتینگ

گام چهارم تایملاین: جلسه نهم

writing task 2 - problem and solutions

جلسه 46 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه نهم

در رایتینگ تسک دوم آیلتس، برخی سوالات بعنوان problem solving شناخته می شوند. در این سوالات ابتدا برای ما یک موقعیت ایجاد و تعریف میکنند و سپس از ما میخواهند برای آن دلیل، نتیجه، و یا راهکار بدهیم.

Traffic jams in big cities waste people’s time.

What are the reasons and what can be done to solve this problem?

این سوالات تکنیک و نکات خاص خود را دارند که در این جلسه روی آنها تمرکز می کنیم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید