top speaking

گام چهارم تایملاین: جلسه ششم

بررسی cue card section in speaking

جلسه 43 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه ششم
اگر بالاترین هدف یک ناخدا حفظ کشتی خود بود، آن را برای همیشه در بندر نگه می‌داشت.

در بخش گفتاری آزمون آیلتس ، ۳ قسمت مجزا وجود دارد. در این جلسه به قسمت دوم (ielts speaking part 2) می پردازیم که در آن باید برای ۲ دقیقه در باره ی یک موضوع مشخص صحبت کنید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید