آیلتس رایتینگ

گام چهارم تایملاین: جلسه سیزدهم

نگارش پاراگراف جمع بندی شناخت فاکتورهای چهار گانه

جلسه 51 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه سیزدهم

در نگارش آیلتس و برای بخش دوم که مقاله می نویسیم، باید یک پاراگراف خوب نتیجه / conclusion داشته باشیم. این پاراگراف آخرین فرصت ماست که نظر ممتحن را به مهارت رایتینگ مان بهبود ببخشیم. در این جلسه ابتدا روی نگارش پاراگراف نتیجه کار میکنیم.

برای داوطلبان سطح پیشرفته نیز فاکتورهای چهارگانه در ارتقای نمره را معرفی می کنیم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید