آیلتس رایتینگ

گام چهارم تایملاین: جلسه سوم

نگارش مقدمه در task 2

جلسه 40 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه سوم

 مقدمه در رایتینگ، پیشانی نوشته ی شماست و باید خیلی تمیز، مختصر، و گویا باشد. مقدمه های تسک 2 بر حسب اینکه سوال از کدام تیپ است، ممکن است در بخشهایی با هم متفاوت باشند. در این جلسه تمرکز را روی مقدمه انواع سوال تسک 2 قرار داده ایم. البته سبک های مختلفی در نگارش مقدمه وجود دارند که ممکن است به شکل سلیقه ای متفاوت باشند و لزوما بر هم ارجحیت ندارند.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید