واژگان آیلتس

گام چهارم تایملاین: جلسه دوم

درسهای 23 و 24 از کتاب وکب

جلسه 39 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه دوم
آره درسته…! دنیا به آدم‌های معمولی هم نیاز داره. اما حیف نیست تو یکی از اونا باشی؟

در این جلسه درس 23 با موضوع academic writing task 1 (ویژه داوطلبان آکادمیک) و درس 24 با موضوع academic writing task 2 (ویژه داوطلبان [جنرال و آکادمیک) را پوشش می دهیم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید