top speaking

گام چهارم تایملاین: جلسه دوازدهم

بررسی دو سری کیو کارد رایج در speaking

جلسه 50 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه دوازدهم
اگر بالاترین هدف یک ناخدا حفظ کشتی خود بود، آن را برای همیشه در بندر نگه می‌داشت.

در این جلسه تمرکز خود را روی دو سری دیگر از کیو کارد بخش speaking قرار داده ایم.

همینطور نحوه بیان دو ساختار گفتاری و قالب های برتر برای آن ها.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید