گرامر آیلتس

گام چهارم تایملاین: جلسه دهم

جمله های شرطی

جلسه 48 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام چهارم تایملاین: جلسه دهم
تنها به چیزهایی میرسی که برایش تلاش کردی، نه چیزهایی که آرزویش را داری.

این جلسه تمرکز دارد بر گرامر جمله های شرطی در دو سطح پایه و پیشرفته:

  • شرطی نوع اول
  • نوع دوم
  • نوع سوم
  • زیرو
  • ترکیبی نوع دوم و سوم
  • ترکیبی نوع اول و دوم
  • شرطی سوالی
  • unless

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید