شنیداری آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه یکم

آشنایی با بخش شنیداری آزمون آیلتس

جلسه 77 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه یکم

آشنایی با بخش ielts listening

۱- دارای ۴ قسمت است و هرکدام ۱۰ تا آیتم / سوال دارد.

۲- قسمتهای ۱ و ۲ مربوط به موضوعات اجتماعی و روزمره است.

۳- قسمتهای ۳ و ۴ مربوط به موضوع های دانشگاهی است.

رعایت نکات ابتدایی در طول امتحان

۴- پاسخ سوالات را در همان برگه سوالات مینویسید و در انتها ۱۰ دقیقه فرصت خواهید داشت تا پاسخها را با حوصله و تمیز در پاسخبرگ وارد کنید.

۵- مراقب دیکته ی صحیح کلمات و گرامر پاسخها باشید تا نمره از دست ندهید.

6- در ابتدا و وسط هر بخش 30 ثانیه برای پیشخوانی (pre-reading) دارید که لازم است سوالات را بخوانید و حدس بزنید دنبال چه میگردد.

7- این زمان پیشخوانی (pre-reading) برای بخش چهارم فقط یک نوبت 60 ثانیه و در ابتدای سوالات به شما داده می شود.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید