شنیداری آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

تجزیه و تحلیل سوالات maps

جلسه 87 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه یازدهم

در آزمون آیلتس بخش شنیداری، به احتمال زیاد با یک map / diagram مواجه خواهید شد. نقشه ها دو دسته هستند:

  • نقشه ی حرکتی 
  • نقشه ی ثابت

به سبب اهمیت این گونه سوالات، این جلسه را اختصاص می دهیم به سوالات maps.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید