واژگان آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه چهارم

collocations: To make & intensifiers

جلسه 80 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه چهارم

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی دو تا از مهمترین و پر کاربردترین مبحث ها در collocation است:

  • intensifiers
  • Verb: to make

دو تا ویدیو داریم اولی در سطح متوسط و دومی در سطح پیشرفته.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید