واژگان آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

collocations: work & occupations

جلسه 84 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر:

Topics: work and study
12 Working life
13 New employment
14 Thoughts and ideas
15 Business reports
16 Customer services

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید