واژگان آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه دوم

مقدمه ای بر collocations و اهمیت آن

جلسه 78 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه دوم

در این جایگاه و تا اینجای کار موفق شده اید سه تا کتاب واژگان را از سطح متوسط تا بالای متوسط کار کنید و کلی واژه و اصطلاح خوب و کاربردی و موضوعی یادگرفته اید. از اینجا به بعد فرق زبان آموز خوب و زبان آموز عالی تعریف و تبیین میشود. مبحث انتخاب واژگان بهتر در نگارش و گفتار، بطوریکه تولیدات زبانی شما را از “دُرُست” به “استاندارد و طبیعی” تبدیل میکند. از اینجا به بعد مباحث collocations یا همنشینهای واژگانی را با هم پی میگیریم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید