گرامر آیلتس

گام هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

Nominalization in Written English

جلسه 88 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام هفتم تایملاین: جلسه دوازدهم

در مباحث گرامری مرتبط با نگارش پیشرفته به مقوله ی nominalization بر می خوریم که در صورت استفاده صحیح از آن می توانیم سطح نگارش رسمی خود را بالاتر ببریم. به این دو جمله دقت کنید:

It is really important to respect the other members’ right to vote anonymously.

Voting anonymously is an important right that should be respected by all.

این تکنیک در جلسه ی امروز مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید