گرامر آیلتس

گام سوم تایملاین: جلسه چهارم

گرامر سطح بالاتر از متوسط: Modals

جلسه 28 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه چهارم
زندگی هرگز آسان‌تر نمی‌شود. تو باید قوی تر باشی

گرامر امروز اختصاص دارد به مبحث مُدال ها (Modal Verbs):

can/ could/ may/ might/ should/ must/ …

این فعلها بخصوص در وضعیت زمان گذشته، همخوانی کاملی با معنی فارسی که در ذهن دارید، نخواهند داشت و باعث اشکال در مفهوم و یا اشتباه در تولید جمله های انگلیسی می شوند. این درس را پیگیر باشید تا بخوبی از پس مبحث مُدال ها برآیید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید