آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه پنجم جنرال

نکات مشترک نامه های غیر رسمی

جلسه 29 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه پنجم جنرال
افراد موفق دائما در حال رشد و یادگیری هستند. در حالی که افراد معمولی این ذهنیت را دارند که همه چیز می‌دانند.(تی هارواکر)

تمرکز این جلسه روی نگارش نامه ی نیمه رسمی / غیر رسمی در بخش رایتینگ آیلتس است و مخصوص داوطلبان جنرال می باشد:

  • نامه نیمه رسمی / غیر رسمی برای دوستان، همکاران، و همسایه ها نگاشته می شود.
  • ادبیات اینگونه نامه ها بخصوص در ابتدا و انتها کاملا متفاوت است با بقیه ی انواع رسمی
  • در دو تا ویدیوی یو تیوب و یک ویدیوی تدریس استاد غفاریان، نکات این نامه هارا مرور می کنیم

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید