آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه پنجم آکادمیک

جلسه سوم رایتینگ آکادمیک task 1

جلسه 29 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه پنجم آکادمیک
موفقیت در هر زمینه‌ای ارتباط مستقیم با قدرت اراده ما دارد.(دیل کارنگی)

در این جلسه که اختصاص دارد به داوطلبان آیلتس آکادمیک، تمرکزمان را معطوف می کنیم به نگارش مقدمه، overview، و ادبیات و واژگان نمودارهای خطی و حرکتی. در عین حال با تمرین روی نمونه های کتاب improve your writing و تماشای دو تا ویدیو خوب و دستچین شده، سعی در تثبیت آموخته هایمان خواهیم داشت.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید