آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه هفتم جنرال

نگارش قدم به قدم یک نامه ی شکایت complaint

جلسه 31 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه هفتم جنرال
زمانی که دلیلتان به اندازه کافی بزرگ باشد، قادر به انجام هر کاری هستید.(دارن هاردی)

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه ی شکایت و پاسخ به آن می باشد.

در درسهای این بسته، ابتدا به معرفی کلیات نامه ها میپردازیم و سپس نمونه ای خوب و استاندارد را از هر نوع نامه معرفی می نماییم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید