آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه هفتم آکادمیک

نگارش نمودارهای ثابت: جدول، دایره ای، ستونی

جلسه 31 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه هفتم آکادمیک
افراد موفق کارهایی انجام می‌دهند که افراد ناموفق دوست ندارند انجام دهند. آرزو نکنید ای کاش آسان‌تر شود. آرزو کنید ای کاش من بهتر شوم.(جیم ران)

ویژگی مشترک نمودارهای ثابت ( جدول، دایره ای، و ستونی) چیست؟ فرق عمده ی آنها در نگارش چیست؟

در این جلسه روی این سه نوع نمودار که در رایتینگ آکادمیک با آنها ممکن است مواجه شوید، تمرکز خواهیم کرد:

  • bar charts / column graphs
  • Tables
  • Pie charts

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید