واژگان آیلتس

گام سوم تایملاین: جلسه هشتم

درسهای 37 تا 40 کتاب 504 و درسهای 19 و 20 کتاب وکب

جلسه 32 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه هشتم
اگر باور کنید که می‌توانید نصف راه را رفته‌اید.

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر:

از کتاب 504 واژه درسهای 37 تا 40 را مرور کنید.

از کتاب Vocabulary for IELTS درسهای 19 و 20 را تمرین کنید.

برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید.

از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان این درسها بهره مند شوید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید