آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه نهم جنرال

نگارش آیلتس جنرال - نامه application / request

جلسه 33 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه نهم جنرال
هیچ وقت خودت را با کسی مقایسه نکن. با این کار به خودت توهین می‌کنی.(بیل گیتس)

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه ی تقاضا نامه  application و همینطور نامه request می باشد.

در درسهای این بسته، ابتدا به معرفی کلیات نامه ها میپردازیم و سپس نمونه ای خوب و استاندارد را از هر نوع نامه معرفی می نماییم.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید