آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه سیزدهم جنرال

نگارش نامه های عذر خواهی apology و نصیحت advice

جلسه 37 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه سیزدهم جنرال
اندازه موفقیت شما به وسیله قدرت اشتیاقتان، اندازه رویاهایتان و اینکه چگونه در طول راه با ناامیدی کنار می‌آیید، مشخص می‌شود.(رابرت کیوساکی)

در این جلسه تمرکز روی نگارش یک نامه ی نصیحت  advice  و همینطور نگارش نامه ی عذر خواهی apology می باشد. نکات و نمونه ها را بررسی خواهیم کرد. و در انتها نیز باید یک نامه بنویسید و ارسال کنید و فیدبک بگیرید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید