آیلتس رایتینگ

گام سوم تایملاین: جلسه سوم جنرال

نکات مهم و مشترک نامه های رسمی

جلسه 27 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه سوم جنرال
همه فقط موفقیت تو را می بینند و هیچ کس سختی هایی را که متحمل شدی نخواهد دید.

هنگام نگارش نامه ، با توجه به موضوع داده شد، باید توجه کنید که نامه ی رسمی باید بنویسید یا نامه ی غیر رسمی.  مخاطب هر یک از این دو موضوع با هم فرق دارند و نحوه ی نگارش بخصوص در شروع و پایان خیلی متفاوت خواهد بود. در این جلسه تمرکز روی ویژگی های اصلی نامه های رسمی می باشد.

در درسهای این بسته، ابتدا به معرفی کلیات نامه ها میپردازیم و سپس نمونه ای خوب و استاندارد را از هر نوع نامه معرفی می نماییم.

درس اول از کتاب رایان را خوب یاد بگیرید.

  • What is required on General Task 1?
  • Understanding the Task 1 question
  • The importance of tone
  • Letter structure explained

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید