top speaking

گام سوم تایملاین: جلسه دوازدهم

صحبت در باره personalities & character

جلسه 36 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام سوم تایملاین: جلسه دوازدهم
اگر بالاترین هدف یک ناخدا حفظ کشتی خود بود، آن را برای همیشه در بندر نگه می‌داشت.

در این جلسه تمرین میکنیم و آموزش می بینیم مطالب و نکات مهمی را برای صحبت در باره ی personalities. گاهی لازم است کسی را توصیف کنیم. برای اینکار خیلی مهم است تعداد مناسبی صفت بلد باشیم و بتوانیم به همراه فعل یا حروف اضافه ی همراهشان بدرستی بکار ببریم. برای این درس دو تا ویدیو و دو تا پادکست داریم تا مطالب تثبیت شوند. دست آخر از شما خواسته شده یک فایل صوتی از خودتان برای استاد بفرستید و فید بک بگیرید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید