top speaking

گام دوم تایملاین: جلسه یکم

Talking about: Hobbies & free times

جلسه 13 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه یکم
اگه می‌خوای روزهای سخت رو بگذرونی باید از این روزها سخت‌تر باشی !

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید