واژگان آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه یازدهم

درسهای 29 تا32 کتاب 504 و درسهای 15 و16 از کتاب وکب

جلسه 23 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه یازدهم
هیچ وقت برای شروع دیر نیست از طبیعت بیاموز هیچ گاه ثابت نمی ماند. چرا تو باید بمانی؟

در این جلسه درسهای 29 تا32 کتاب 504 واژه برای سطح متوسط پوشش میدهیم و برای سطح بالای متوسط درس 15 با موضوع green revolution و همینطور درس 16 با موضوع energy crisis از کتاب vocabulary for IELTS را زیر نظر می گیریم.

برای تسلط بر واژگان مربوطه، دو تا فیلم از یوتیوب دستچین کرده ایم و بعلاوه فایل پی دی اف شناخت پیشوند ها و پسوند ها را برای علاقه مندان ارایه و اکیدا توصیه کرده ایم. تمرینهای مربوطه را انجام دهید و دست آخر تکلیف ها را برای استاد خود ارسال کنید تا ارزشیابی بشوند.

 

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید