top speaking

گام دوم تایملاین: جلسه چهارم

Talking about likes & dislikes

جلسه 16 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه چهارم
آرامش بعد از طوفان، پاداش استقامت صخره‌هاست !

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است به آنچه دوست دارید و آنچه دوست ندارید. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این مبحث: ابتدا ببینید برای سوالات زیر که از آزمونهای واقعی انتخاب شده اند، چه جوابی دارید…

1. Do you like reading? 

2. What kind of books do you like best? 

3. Do you like English? Why or why not? 

4. Do you like music?

5.What are the benefits of listening to music? 

بعد از تماشای ویدیو درسها ، مطالعه کتاب معرفی شده، و حل تمرینهای مربوطه، می توانید پی دی اف سوال و جواب پیشنهادی ما را برای برخی سوالات مربوط به این قسمت، دانلود و استفاده نمایید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید