top speaking

گام دوم تایملاین: جلسه هفتم

Talking about weather

جلسه 19 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

گام دوم تایملاین: جلسه هفتم
مشکل اینجاست که فکر می‌کنیم همیشه زمان و فرصت داریم تا وقتی که واقعا دیگه نداریمش!

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است نظرات و توانایی شما در باره صحبت در مورد weather و اغلب در باره شهر یا کشور شما سوال می کنند. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این مبحث: ابتدا ببینید برای سوالات زیر که از آزمونهای واقعی انتخاب شده اند، چه جوابی دارید…

1. What’s the weather like in your hometown?

2. Which season is the best time to visit your hometown?

3. What time of the year is the most favorable to your people?

4. Is there a special occasion in Summers, in your country?

5.Does your city have a four_season climate?

بعد از تماشای ویدیو درسها ، مطالعه کتاب معرفی شده، و حل تمرینهای مربوطه، می توانید پی دی اف سوال و جواب پیشنهادی ما را برای برخی سوالات مربوط به این قسمت، دانلود و استفاده نمایید.

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید