این یک آزمون آزمایشی استاندارد آنلاین است. یک آزمون جامع آیلتس درست مشابه آزمون اصلی با ویژگی ها و فورمت آن.

بعد از ثبت نام ، دسترسی شما در روز اول فقط به برنامه ی آماده سازی داده می شود.

از روز دوم دسترسی شما به بخشهای مختلف آزمون برای ۱۰ روز باز است و هر زمان که مناسب میدانید به لینک مربوطه مراجعه و در آزمون خود شرکت میکنید.