کتابخانه مجازی زبان – کتابهای الکترونیک ، ویدیو ، و منابع دیجیتال

منابع دیجیتالی آموزش زبان شامل کتاب ، فیلم ، و فایلهای متنوع

کتابخانه ی دیجیتال

Video Files

Audio Books

e-books

Slides

دسترسی کامل به کتابخانه مجازی زبان

توجه : تعداد منابع موجود در کتابخانه دیجیتال بطور مرتب رو به افزایش است و برای هر منبع ، توضیحات تکمیلی و نحوه ی مطالعه و نکات مهم ارایه خواهد شد. دسترسی منابع جدید به اعضا اطلاع داده می شود و فقط برای اعضا و دانشجویان دوره ها امکان پذیر خواهد بود.

فقط اعضا

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای ماهنامه ی زبانسنجی و بهروز غفاریان محفوظ است: 2018/ 1397